DNB kondigt Dry Run Solvency II Basic

27 februari 2015 | Inforisk

De Nederlansche Bank (DNB) heeft aangekondigd een Dry Run uit te voeren voor verzekeraars met beperkte risico omvang die vanaf 1 januari 2016 onder het nieuwe Solvency II Basic regime zullen vallen. De Dry Run is een kwantitatieve uitvraag over boekjaar 2014 op Solvency II Basic grondslagen.

Deze uitvraag is bedoeld om verzekeraars alvast vertrouwd te maken met de nieuwe Solvency II Basic vereisten en de toekomstige jaarrapportage. Bovendien geeft het DNB inzicht in de effecten van Solvency II Basic op de financiële positie van deze verzekeraars. Belangrijk voor verzekeraars is ook de publicatie van twee rentetermijnstructuren op Solvency-II grondslagen. DNB zal deze rentetermijnstructuren iedere maand publiceren tot het moment dat EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) start met het maandelijks publiceren van een Solvency II curve. Op dat moment zal DNB overstappen op deze Solvency II curve van EIOPA.