Voorbereiding Europese bankentoezicht gaat cruciale fase in

29 november 2013 | Inforisk

De voorbereiding op het nieuwe Europese bankentoezicht gaat zijn laatste, cruciale fase in. Het nieuwe Europese bankentoezicht is een belangrijke stap richting een Europese bankenunie. Het toezicht zal door de Europese Centrale Bank (ECB), in samenwerking met de nationale toezichthouders, worden uitgevoerd. Ter voorbereiding op het nieuwe bankentoezicht regime zullen de balansen van ruim 120 grootste Europese banken het komende jaar onder een vergrootglas worden gelegd. De Nederlandsche bank (DNB) heeft onlangs hierover bericht in een bulletin.

Het nieuwe bankentoezicht zal het toezichtslanschap in de eurozone blijvend veranderen. Zo is het de bedoeling dat de grootste banken vanaf eind volgend jaar onder het direct toezicht van de ECB, in samenwerking met de nationale banktoezichthouders, vallen. De kleinere banken blijven onder het directe toezicht staan van hun eigen nationale banktoezichthouder – in Nederland is dat de Nederlandsche Bank (DNB). Zij krijgen echter ook indirect te maken met de nieuwe toezichtssystematiek dat in de toekomst voor het gehele Europese bankenlandschap gaat gelden. Met het nieuwe toezicht wordt een belangrijke stap richting het herstel van het vertrouwen in de Europese banken sector. Dit vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen; door de financiele crisis van 2008 en recentelijk nog door de manipulaties van het LIBOR rentetarief.

Balansonderzoek 

Een belangrijke onderdeel van het nieuwe bankentoezicht is een grootschalig balansonderzoek bij de grootste banken in de eurolanden, die samen zo’n 85% van de Europese bankactiva beslaan. In Nederland worden de volgende banken onderzocht: ING Bank, Rabobank, ABN Amro Bank, SNS Bank, Nederlandse Waterschapsbank, BNG Bank en Royal Bank of Scotland.

In de eerste fase van het onderzoek zal worden vastgesteld welke activa portefeuilles als risicovol zijn aan te merken. In de volgende fase, de zogenaamde asset quality review (AQR) zal de kwaliteit van de portefeuille worden beoordeeeld op zaken als kredietwaardigheid van de tegenpartij (tegenpartij risico), de hoogte van de genomen voorzieningen en de waarde van het onderpand (bijvoorbeeld vastgoed). Ook de kwaliteit van de data die de banken aanleveren zal tegen het licht worden gehouden. Het onderzoek zal worden afgesloten met een stress test waarin de bankbalansen, in samenwerking met de EBA (European Banking Authority), aan een aantal stress scenario's zullen worden onderworpen.